iPaaS:n tehon hyödyntäminen: Viisi syytä, miksi jokaisen (SaaS-)yrityksen pitäisi omaksua tämä lyhenne.


Integrointi on aina ollut SaaS-yritysten erilaisten älykkäiden ratkaisujen saumattoman toiminnan selkäranka. On tärkeää, että nämä ratkaisut toimivat sujuvasti vuorovaikutuksessa asiakkaan salkussa olevien eri järjestelmien kanssa. Näiden integraatioiden jatkuva kehittäminen ja uusien integraatioiden tarve vastauksena markkinoiden muutoksiin on kuitenkin monimutkainen prosessi. Läpimurtoratkaisu on iPaaS eli Integration Platform as a Service. Yksinkertaisesti sanottuna iPaaS antaa SaaS-yrityksen asiakkaille mahdollisuuden tilata integraatioita.

"Liiketoiminnan ekosysteemeissä, CRM-järjestelmistä palkanlaskentajärjestelmiin, eri ohjelmien ja sovellusten kyky vaihtaa tietoja keskenään on ensiarvoisen tärkeää. Näiden integraatioiden mahdollistama yhteentoimivuus muodostaa perustan automatisoinnille, joka helpottaa älykkäämpää ja turvallisempaa liiketoimintaympäristöä", sanoo Jonas Wärngård, Junipeerin toimitusjohtaja.

Integraatioita suunnitteleville kehittäjille tämä ei ole uutinen. Merkittävä määrä resursseja käytetään sen varmistamiseen, että erilaiset järjestelmät voivat vaihtaa tietoja keskenään. Kun järjestelmää päivitetään tai yritykset harkitsevat järjestelmätoimittajan vaihtamista, ensisijainen huolenaihe on usein integraation hoitaminen.

"Integrointikyky on elintärkeää jokaiselle liiketoiminnalle, mikä tekee siitä elintärkeää yrityksille, jotka luovat näitä erilaisia ratkaisuja. Innovatiivinen SaaS-yritys, jolla on poikkeuksellisen nerokas ratkaisu, ei pysty markkinoimaan sitä, ellei ratkaisua voida integroida asiakkaan ekosysteemiin, joka koostuu siihen liittyvistä järjestelmistä", Jonas Wärngård sanoo.

Tässä Junipeerin iPaaS tulee kuvaan mukaan. Junipeerin integraatio- ja automaatioalusta on mahdollistanut sen, että asiakkaat eri puolilla maailmaa - pienistä SaaS-yrityksistä suuriin ohjelmistokonserneihin - voivat tilata integraatioita ja niiden päivityksiä.

"Useat suuret järjestelmätoimittajat ovat ajan mittaan investoineet huomattavia resursseja omien integraatioidensa rakentamiseen, jotka vaativat manuaalista kehittämistä ja ylläpitoa. Myös ne ovat nyt ymmärtämässä Junipeerin kanssa tehtävästä yhteistyöstä saatavat hyödyt, esimerkiksi ERP-, eCom-, POS- ja PIM-järjestelmien osalta. Pienemmillä innovatiivisilla SaaS-yrityksillä ei ole sekä aikaa että pääomaa oman alustan rakentamiseen. Mutta Junipeerin kanssa siihen ei ole tarvetta", markkinointipäällikkö Mikael Olsson huomauttaa.

Viisi iPaaS:n keskeistä etua

  1. Nopeutettu markkinoille tuloaika: Hyödynnä nopeita ja mutkattomia integraatioita käyttämällä valmiita liittimiä ja sovellusrajapintoja, mukaan lukien automaattinen seuranta ja dokumentointi, ja paranna siten asiakasprosesseja. Säästetty aika voidaan suunnata ydinliiketoimintaan ja tuotteen parantamiseen.

  2. Laajentuneet liiketoimintamahdollisuudet: Lisäksi aikaa ja resursseja kuluu vähemmän manuaaliseen integraatioiden rakentamiseen useiden eri järjestelmien kanssa.

  3. Kohonnut asiakastyytyväisyys: Asiakkaat odottavat, että integraatiot toimivat saumattomasti. Yhden järjestelmän päivitys saattaa kuitenkin vaatia mukautuksia integraatioon kyseisen järjestelmän kanssa. iPaaS-palveluntarjoajan avulla voit välttää manuaalisen kehittämisen ja ennakoida jatkuvaa saumatonta integrointia.

  4. Kehitys- ja ylläpitokustannusten aleneminen: Usein on tehokkaampaa teettää tietyt palvelut alihankintana kuin ylläpitää niitä itse. Aivan kuten käytät kirjanpitoratkaisua tai pilvipalvelua oman palvelinhuoneen sijaan, iPaaS:n avulla voit yksinkertaistaa integraation hallintaa.

  5. Pysy kilpailijoiden edellä: Käyttöönoton aikataulu ja helppokäyttöisyys ovat usein ratkaisevia tekijöitä, jos valinta kohdistuu sinun järjestelmääsi tai johonkin toiseen. Kun integrointi ei ole enää ongelma, se lisää todennäköisyyttä, että asiakas valitsee sinun ratkaisusi.

"Aiemmin yritykset valitsivat kumppanit ja ratkaisut IT-edellytysten perusteella. Onko tämän nerokkaan ratkaisun käyttö mahdollista? Junipeerin kanssa vastaus on aina KYLLÄ. Ota liiketoimintajärjestelmien ja teknologiapalvelujen ekosysteemi vastaan mahdollisuutena - kyky tarjota vaivattomasti integraatiota muihin järjestelmiin avaa lukuisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia SaaS-yrityksellesi", Jonas Wärngård päättää.

© 2022 Junipeer. All rights reserved.