Utnyttja kraften i iPaaS: Fem anledningar till att varje (SaaS)-företag bör anamma denna akronym


Integration har alltid varit ryggraden för att olika smarta lösningar från SaaS-företag ska fungera sömlöst. Det är viktigt för dessa lösningar att interagera smidigt med olika system i en kunds portfölj. Den ständiga utvecklingen av dessa integrationer och behovet av nya som svar på marknadsförändringar är dock en komplex process. Den banbrytande lösningen är iPaaS, eller Integration Platform as a Service. Enkelt uttryckt gör iPaaS det möjligt för kunder till ett SaaS-företag att prenumerera på integrationer.

"I affärsekosystem, från CRM till lönesystem, är förmågan hos olika program och applikationer att utbyta data med varandra av största vikt. Den interoperabilitet som dessa integrationer möjliggör utgör grunden för automatisering, vilket underlättar en smartare och säkrare affärsmiljö", säger Jonas Wärngård, VD på Junipeer.

För utvecklare som utformar integrationer är det här ingen nyhet. En betydande mängd resurser avsätts för att säkerställa att olika system kan utbyta data. När en systemuppdatering sker, eller när företag överväger att byta systemleverantör, handlar den primära frågan ofta om att hantera integrationen.

"Förmågan att integrera är avgörande för varje affärsverksamhet, vilket i sin tur gör den avgörande för de företag som skapar de olika lösningarna. Ett innovativt SaaS-bolag med en exceptionellt smart lösning kommer inte att kunna marknadsföra den om inte lösningen kan bäddas in i kundens ekosystem av tillhörande system", säger Jonas Wärngård.

Det är här Junipeers iPaaS kommer in i bilden. Junipeers integrations- och automatiseringsplattform har gjort det möjligt för kunder över hela världen - som spänner från små SaaS-företag till stora mjukvaruföretag - att prenumerera på integrationer och uppdateringar av dessa.

"Många större systemleverantörer har över tid investerat betydande resurser i att bygga egna integrationer, vilket kräver manuell utveckling och underhåll. Även de inser nu fördelarna med att samarbeta med Junipeer, till exempel för ERP-, eCom-, POS- och PIM-system. Mindre innovativa SaaS-företag saknar både den tid och det kapital som krävs för att bygga sin egen plattform. Men med Junipeer finns det ingen anledning till det", säger Mikael Olsson, Head of Marketing.

Fem viktiga fördelar med iPaaS

  1. Snabbare tid till marknaden: Dra nytta av snabba och okomplicerade integrationer med hjälp av förbyggda anslutningar och API:er, inklusive automatiserad övervakning och dokumentation, vilket förbättrar dina kundprocesser. Den tid som sparas kan användas till kärnverksamheten och produktförbättringar.

  2. Utökade affärsmöjligheter: Genom att anlita en iPaaS-leverantör blir ditt system tillgängligt för en större kundbas och mindre tid och resurser behöver läggas på att manuellt bygga integrationer med en mängd olika system.

  3. Högre kundnöjdhet: Kunderna förväntar sig att integrationerna ska fungera sömlöst. En uppdatering i ett system kan dock kräva justeringar av integrationen med det andra systemet. Med en iPaaS-leverantör slipper du manuell utveckling och kan förvänta dig en långvarig sömlös integration.

  4. Minskade kostnader för utveckling och underhåll: Det är ofta mer effektivt att lägga ut vissa tjänster på entreprenad än att underhålla dem internt. På samma sätt som du använder en redovisningslösning eller en molntjänst i stället för ett eget serverrum kan du med iPaaS förenkla din integrationshantering.

  5. Ligg steget före konkurrenterna: Om valet står mellan ditt system och ett annat är det ofta implementeringstiden och användarvänligheten som är avgörande. När integrationen inte längre är ett problem ökar sannolikheten för att kunden väljer din lösning.

"Förr i tiden valde företagen partners och lösningar utifrån IT-förutsättningar. Är det möjligt att använda den här geniala lösningen? Med Junipeer kommer svaret alltid att vara JA. Omfamna ekosystemet för affärssystem och tekniska tjänster som en möjlighet - förmågan att enkelt erbjuda integration med andra system öppnar upp många nya affärsmöjligheter för ditt SaaS-företag", avslutar Jonas Wärngård.

© 2022 Junipeer. All rights reserved.